Vad är en boendekalkyl?

En central del av att ett bostadsköp är att göra en kostnadsberäkning, en boendekalkyl. Affären ska kännas trygg och därmed är det väsentligt att ha koll på de utgifter som tillkommer vid köpet. Förutom lån, räntor och amortering så uppstår driftkostnader som el, vatten, avlopp, renhållning, försäkringar, reparationer samt underhåll etc. Vid villaköp ska man även räkna med avgifter som pantbrev och bevis på äganderätt, det som kallas för lagfart, samt kommunalavgift. I boendekalkylen framgår därpå övriga kostnader som tomträttsavgäld, det vill säga den årliga hyran som man måste betala till kommunen eller staten för tomträtt, därtill samfällighetsavgiften – den kostnad som avser hyra för garage, gemensamma vägar och utrymmen.

Man måste ha med i beräkningen att höjda räntor kan bli aktuellt. Vill man ha lägre räntekostnader så ska man amortera. Samtidigt är det är lätt att förlita sig på att ränteläget är den samma, men man måste tänka långsiktigt. Har man råd att betala för sitt boende även om räntekostnaderna skjuter i höjden? Bäst att göra val som är medvetna, därpå är det väsentligt att göra en boendekalkyl då kostnader kring ett bostadsköp är bindande.

Rörlig eller bunden ränta vid bolån? De olika boräntorna har olika fördelar. En rörlig ränta är ett alternativ för den som tror på låga räntor och låg inflation, den ändras oftare men är en lägre räntekostnad och har inneburit historiskt mindre kostnader. En bunden låneavgift gör det lättare att planera ekonomin, och man slipper hålla stenkoll på marknadsläget samt räntan. En bunden ränta kan man förplikta sig att betala mellan ett år upp till tio år. Bestämmer man sig för en rörlig ränta så går det att byta till bunden räntekostnad, det krävs dock att man har koll marknaden och passar på att binda sig när räntenivån är ganska låg.

Det är bra att vara ute i god tid när det gäller kontakten med banken, så att man kan ta reda på i förväg om man har råd och man vet hur pass högt man kan bjuda vid budgivningen. Konsumentverket har en bra boendekalkyl på sajten Hallå konsument som man kan använda som ett ypperligt hjälpmedel. Boendekalkylen kan man även göra på banken, men också tillsammans med en mäklare. På banken kan du be om ett skriftligt lånelöfte, som är ett viktigt bevis för att mäklaren ska kunna se att du har råd att bjuda på bostaden. Men det är inte 100 % säkert att lånelöftet är en garanti för att banken lånar ut pengarna när väl köpet kan bli aktuellt. Det kan bero på följande faktor. Om betalningsförmågan har förändrats, att den ekonomiska situationen har blivit annorlunda på grund av arbetslöshet. Men lånelöftet är kostnadsfritt och heller inte bindande. Och vill man vara på den säkra sidan så förnyar man lånelöftet ofta. Lånelöftets giltighetstid är sex månader, och det går att ansöka om att förlänga det om det händelsevis inte dyker upp något objekt som är av intresse vid bostadsköp.

Lycka till med boendekalkylen och köpet av bostad!