Vad är ett lånelöfte?

Ett lånelöste från banken innebär att du kommer beviljas ett bolån för att finansiera ett bostadsköp. Lånelöftet gäller bara den bank som utfärdade det och är en garanti att du får låna pengar av just dem. Du och banken kommer överens om nivån på lånelöftet. Ett utfärdat lånelöfte på 1 000 000 kr visar för mäklaren att du kan ta ett lån på den summan och därmed kan vara med i en budgivning upp till denna nivå. Lånelöfte är ett krav för att du ska få delta i budgivningen, såvida du inte kan visa upp kontanta tillgångar som bevisar att du klarar av att köpa bostaden i fråga.

Kostnad för lånelöfte

Lånelöftet är kostnadsfritt. Lånelöftet beviljas först efter att banken gjort en preliminär kreditprövning. En slutlig kreditprövning görs först när du hittat en bostad du vill köpa och därmed utnyttja lånelöftet. Kreditprövningen innebär att banken tar en kreditupplysning på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för bankens bedömning av din återbetalningsförmåga. Utöver kreditprövningen vill banken veta din inkomst samt vilka befintliga utgifter du har. Detta för att kontrollera om du klarar av den ytterligare kostnad ett bolån innebär. Bedömningen görs enligt bankens fastställda kriterier.

Lånelöfte giltighetstid

Lånelöftet är hos de flesta banker giltigt i 6 månader. Du kan dock ansöka om att förlänga giltighetstiden för lånelöftet om du inte hunnit hitta den bostad du vill köpa.