Att ta ett lån utan inkomst

Många banker kräver att du har ett fläckfritt ekonomiskt förflutet samtidigt som du har en regelbunden och fast inkomst. Dessa är signaler som bankerna värderar när de gör sin riskbedömning av dig som låntagare. Genom att visa upp en stabil privatekonomisk situation stämplas du inte som en högriskkund i bankens ögon. Om du saknar inkomst ser banken dig som en potentiell risk, en risk att de pengar du lånat inte kommer kunna återbetalas. Det finns dock banker som låter dig låna trots att du saknar inkomst för tillfället. Dessa banker kompenserar den högre risken som det innebär att ha dig som bankkund med att ta ut en aningen högre ränta på det utlånade kapitalet. Du som låntagare ska däremot vara extra försiktig när du lånar pengar samtidigt som du saknar inkomst. Det är betydligt svårare att veta när du kan återbetala lånet samt räkna ut hur mycket det kommer kosta dig i slutändan.

Inga långivare kunde hittas för ditt önskade lånebelopp.

Att låna pengar utan att ha någon inkomst

Skall man låna pengar finns det ett antal kriterier man måste uppfylla för att beviljas ett lån. Hos de stora bankerna är kriterierna vanligtvis att låntagaren måste uppnått en viss ålder, oftast 18 eller 20 år, att låntagaren saknar betalningsanmärkningar, att låntagaren varit folkbokförd i Sverige under en längre tid, oftast mer än 3 år, samt att låntagaren har inkomst (ibland krävs en viss lägsta inkomst, ibland en lägsta inkomst från en fast tjänst). Saknar man inkomst blir det betydligt mycket svårare att låna pengar eftersom låntagarens inkomst oftast är den enda säkerheten långivaren har vid ett blancolån, men helt omöjligt är det inte.

Det finns ett litet antal banker och låneinstitut som beviljar lån även till personer som saknar inkomst.

Lån om man är arbetslös

Har man tidigare haft fast arbete och en stadig inkomst går det att få lån hos ett flertal banker och låneinstitut trots att man för närvarande saknar anställning och inkomst då bankerna i sin kreditprövning främst tittar på tidigare taxerad inkomst. Långivaren kan utifrån detta göra bedömningen att låntagaren är kreditvärdig och på så sätt bevilja ett lån. Det är dock inte troligt att man kan låna så stora belopp och räntan torde inte heller bli den bästa.

Medsökande och/eller borgensman

Vill man bättra på chansen att beviljas lån om man saknar inkomst kan man ha en medsökande. Har man en sambo eller maka/make som har inkomst kan man söka lånet tillsammans. Långivaren gör då en kreditbedömning av hushållet som helhet och överstiger hushållets gemensamma inkomst en viss nivå kan lån beviljas. Man kan även öka på chanserna att beviljas lån genom att ha en så kallad borgensman. En borgensman är en garant för ett lån, det vill säga att om låntagaren inte betalar skulden går fordran över på borgensmannen. En borgensman måste ha mycket god ekonomi då man vid en kreditvärdering ser till borgensmannens totala ekonomi med de utgifter borgensmannen har, och där man lägger till utgifter för lån om låntagaren inte klarar att betala lånet och fordran går över till borgensmannen.

Pengar på banken

Har man besparingar ökar chanserna att få lån trots att man saknar inkomst då besparingarna kan fungera som säkerhet för lånet.

Arbetslös utan taxerad inkomst

Om man saknar inkomst, och även saknade inkomst året innan, är det mycket svårt att låna pengar eftersom långivare då bedömer att man har låg kreditvärdighet, det vill säga att det kommer att bli svårt för långivaren att få tillbaka sina pengar. Det finns dock långivare som är villiga att låna ut mindre belopp, men till ganska dåliga villkor.

Snabblån

Snabblån går ofta att få även om man inte har någon inkomst, dessa lån är dock oftast mycket små och har mycket hög ränta så frågan är om det är värt det, utom i en akut nödsituation.

CSN

Ytterligare en möjlighet att låna pengar utan att ha någon inkomst är att låna hos CSN, Centrala studiestödsnämnden. Hela idén med CSN är ju att låna ut pengar till studenter, det vill säga människor som saknar inkomst. Lånen CSN erbjuder är dock på villkor att man är inskriven som studerande och att man regelbundet tar studiepoäng.