Spendanalys

Processen för insamling av utgifter, rensning och klassificering kallas spendanalys. Dess mål är att minska upphandlingskostnaderna, öka effektiviteten och övervaka kontroller och efterlevnad. Resultatet av analysen används för att ta fram planer för att förbättra företagets upphandlingsprocess. För mer information, kolla in länkarna nedan. Den här artikeln förklarar grunderna för spendanalys. Läs vidare för att lära dig mer om hur det fungerar. När du har grunderna för spendanalys nere kan du gå vidare till mer avancerade tekniker.

Tidszoner är en komplikation att analysera utgifter. Olika länder avslutar inte månaden samtidigt. Företag bör fastställa riktlinjer för sammanställning av utgiftsdata och säkerställa konsekvens. Om ett företag använder flera olika system för utgifter, finns det en chans att dubbletter kan finnas. Genom att rådgöra med en branschexpert kan du undvika detta problem och säkerställa korrekta, konsekventa data. Detta kommer att göra din spendanalys mer exakt. Dessutom kan du använda resultaten för att fatta välgrundade beslut om var du ska minska kostnaderna.

En framgångsrik spendanalys kommer att identifiera leverantörer som hjälper ditt företag och som skadar ditt företag. Fakturor kan vara en komplicerad process, så företag bör använda en utsedd bearbetningspart för att stämma av fakturor mot inköpsorder. Detta kommer att förbättra den interna kontrollen och hjälpa dig att undvika informationsuppdateringar. När ett företag har flera leverantörer kan de dra fördel av volymrabatter, vilket kan bidra till att minska kostnaderna. Var dock försiktig så att du inte skär av leverantörer eftersom de kan ändra sina priser.

Att utföra en spendanalys kan vara svårt, men det kan ge praktiska insikter. Genom att analysera kostnaderna för enskilda artiklar över avdelningarna kan du identifiera förbättringsområden, förbättra prissättningen eller konsolidera leverantörer. Genom att kombinera resultaten kan du också fatta beslut för att minska leverantörsrisken och effektivisera inköpsprocessen. Det kan också hjälpa dig att undvika överutgifter. Så hur kan du göra din spendanalys mer effektiv? Här är några tips.

En framgångsrik spendanalys kan hjälpa dig att avgöra vilka leverantörer som hjälper och skadar ditt företag. En leverantör som gör ditt företag mer effektivt kommer att spara pengar. Den mest framgångsrika spendanalysen hjälper dig också att identifiera eventuella luckor och felaktigheter i data. Beroende på dina affärsbehov kan du upptäcka att en leverantör inte passar ditt företag. Du kanske vill överväga ett alternativ. Om en leverantör inte har bra service, kanske du har det bättre med en annan leverantör.

Det första steget i spendanalys är att samla in alla dina inköpsdata. Du bör använda ren data för att få en heltäckande bild av dina utgifter. Du bör också klassificera dina leverantörer efter kategori. Genom att göra det kan du bättre hantera dem och fatta smartare beslut. Det här steget hjälper dig att skapa en grundlig spendanalys. En framgångsrik analys är en viktig del av alla företag. Det hjälper dig att ta reda på vart dina pengar tar vägen. Detta är ett bra sätt att avgöra om ditt företag spenderar klokt.