Lån vid husköp

Står man i begrepp att köpa hus (villa eller radhus) är man förstås medveten om att detta är den troligen största investeringen man gör under livstiden. Finansieringen är förstås det viktigaste inslaget i affären. Därför är det väsentligt att man i god tid får ett lånelöfte.

Lånelöfte från banken

Lånelöftet är ett löfte från banken eller annat kreditinstitut att längre fram låna ut en viss summa pengar till bostadsköpet. Lånelöftet har betydelse från många aspekter. Ibland krävs före köp att man har lånelöfte för att överhuvud taget få delta vid budgivningen. Vid behandlingen av ansökan om lånelöfte görs en genomgång av köparens ekonomi och det ges en uppfattning om hur mycket man har råd att satsa på bostaden. Lånelöftet underlättar också en snabb affär genom att banken är beredd. Lånelöftet kan gälla mellan tre och sex månader beroende på kreditinstitut. Det är i regel möjligt att förlänga ett lånelöfte. Här gäller det att tänka på att lånet skall kunna täcka köpeskillingen men också kostnader för lagfart och pantbrev. Dessutom kanske man vill göra några reparationer som också kostar pengar.

Ansvaret ligger på köparen

När man har funnit det perfekta objektet måste man tänka på undersökningsplikten. Lagstiftningen lägger ett mycket stort ansvar på köparen inför köp. Visserligen har säljaren upplysningsplikt beträffande brister som han känner till. Man kan aldrig få ersättning för fel som det upplysts om vid affären. Emellertid ligger det största ansvaret på köparen. Titta igenom huset, se till att allt fungerar. Kontrollera också att fastigheten har giltigt bygglov och andra viktiga tillstånd. Undersök också om det finns planer på vägbyggen eller andra infrastrukturprojekt i närheten. Det klokaste kan vara att anlita en diplomerad besiktningsman med ansvarsförsäkring. Förklaringen till att undersökningsplikten är så viktig är att köparen inte kan begära ersättning för dolda fel som borde ha upptäckts vid en grundlig besiktning.

Skriftligt köpeavtal för giltigt köp

När köpare och säljare har kommit överens om överlåtelsen krävs ett skriftligt köpeavtal för att köpet skall bli giltigt. Avtalet skall minimum innehålla en överlåtelseförklaring, köpeskilling, fastighetsbeteckning samt vara undertecknat av säljare och köpare.