Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev används som säkerhet för lån, till exempel bolån. Dokumentet är utfärdat på ett specifikt belopp inom det pantsatta objektets värde, även kallat inomläget.

Flera pantbrev kan utfärdas på en och samma fastighet. Pantbrevens belopp kan dock inte överstiga fastighetens totala värde. Ett gravationsbevis utfärdas också för att långivare ska kunna se vilka pantbrev som utfärdats på en fastighet.

I händelse av att låntagaren inte kan betala sitt lån och fastigheten måste säljas får den som har pantbrevet i första hand få pengar. Pantbrev utfärdas vanligtvis inom det fastslagna taxeringsvärdet. Det går att få ett pantbrev utfärdat över fastighetens taxeringsvärde, vilket lett till uttrycket “belånat över skorstenen”. Ett sådant pantbrev uppgår istället till ett uppskattat marknadsvärde, eller i vissa fall ännu mer. Ett pantbrev “över skorstenen” är inte lika säkert för långivaren som ett “bottenpantbrev”, d.v.s. ett vanligt pantbrev. Innehavaren kan inte tvinga fram en försäljning av fastigheten utan medgivande från innehavaren av bottenpantbrevet. Den som har ett pantbrev “över skorstenen” får det belopp som blir över efter att bottenpantbrevsinnehavaren fått sin andel vid en försäljning.

Förr varpantbrev skrivna på papper och ofta elegant stämplade och frimärkta. Papperspantbrev är fortfarande vanligt förekommande mellan privatpersoner och det är något som krävs vid utländsk belåning. Ett utskrivet pantbrev innehåller ansökningsdatumet då det pantbrevet för första gången registrerades. Finns det flera pantbrev så står deras registreringsdatum med.

Nu för tiden registreras pantbreven även elektroniskt, s.k. datapantbrev, och dessa administreras av Lantmäteriet. Äldre bör, om det inte redan gjorts, konverteras till datapantbrev. Då minimerar man risken för att dessa värdehandlingar försvinner eller förstörs.

När man ska ta ett lån och det sedan tidigare finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Vanligtvis tar banken hand om administrationen av pantbrev mot en avgift. Pantbrevet kostar i regel 2 % av pantbrevsbeloppet. Utöver procentsatsen tillkommer en fast avgift per uttaget pantbrev (vid denna artikels publicering var avgiften 375 SEK). Pantbrev är knutna till en specifik fastighet och kan inte föras över till en annan fastighet. Innehavaren av pantbrevet är den som har säkerheten.