Vad är ett seniorlån?

Med seniorlån menas lån till äldre personer, ofta över 60 år, med villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet, där kunden varken betalar någon ränta eller amorterar under löptiden till skillnad från vanliga bolån. En ytterligare kredit ges istället för räntorna.

Många äldre personer har svårt att få lån eftersom långivarna anser att de inte klarar av att betala ränta för lånet med sin pension eller månadsinkomst. För seniorlån är inkomstkraven lägre än för vanliga bolån eftersom kunden inte behöver betala räntorna löpande.

Seniorlån ges vanligtvis till cirka 20-50 procent av bostadens marknadsvärde. Det gör att seniorlån passar bäst för personer som har bostaden relativt lågt belånad. Bra att tänka på är att det kan vara riskfyllt att ta ett seniorlån om värdet på investeringen sjunker, det vill säga om kapitalet är borta men skulden består. För att inte riskera att bli tvungen att sälja bostaden vid slutet av lånets löptid kan låntagaren välja att belåna bostaden till en mindre del.

Seniorlånen är mycket olika konstruerade. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren och jämföra kostnader mellan bolag och olika typer av lån. Fundera också över hur du vill ha lånet utbetalt, i en klumpsumma eller i ett bestämt belopp varje månad beroende på hur du har tänkt använda pengarna.