Vad är en giltig säkerhet vid lån?

När man ska låna pengar underlättar det på många sätt att gå in med något som säkerhet för de pengar man lånar av en bank eller kreditgivare. Vad som kan användas som säkerhet varierar mellan olika kreditgivare. Huvudsaken är att det du lägger som säkerhet har ett värde som hela eller en stor del av det lånade kapitalet. Något som också spelar in är om värdet på säkerheten snabbt kan förändras, då främst till det sämre. Att säkerheten sjunker i värde.

Ett exempel på en prismässigt stabil säkerhet är guld eller exklusiva smycken. Det är saker som har ett ganska bestående värde över tid och enkelt kan avyttras om du skulle ha svårigheter att betala av på ditt lån som avtalat. Andra stabila säkerheter är fastigheter och bostadsrätter. Dessa är troligtvis våra vanligaste säkerheter eftersom så gott som alla belånar den nyköpta bostaden. Detta innebär att om du inte fullföljer dina åtaganden gentemot banken så kan de tvinga fram en försäljning av säkerheten (bostaden) för att på så sätt lösa ditt lån i förtid.

Värdepapper är också en säkerhet som många banker accepterar. Här är dock risken betydligt större att säkerheten sjunker i värde, vilket gör att de flesta banker erbjuder ett belåningsvärde på max 50 % på aktier medan räntepapper kan ha ett något högre belåningsvärde.

Lånar du pengar av en pantbank kan du praktiskt taget lämna vad som helst i säkerhet för ditt lån så länge pantbanken bedömer att de kan avyttra säkerheten för mer än de ger dig i lån. Pantbanken ger dig dessutom möjligheten att inom en begränsad tid lösa ditt lån och få tillbaka säkerheten. Om du väljer att inte lösa lånet tar pantbanken säkerheten och du blir på så sätt skuldfri.