Vad är studielån?

Studiemedlet består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna pengar också. För studier på högskola/universitet kan man idag få studiemedel under som mest 240 veckor, vilket motsvarar 12 terminer. Ett studielån eller CSN-lån som det ibland kallas är ett bra sätt att få studiero och slippa arbeta vid sidan om studierna.

Studiemedelsutbetalningarna administreras av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det krävs ingen säkerhet för att få studielån beviljat, till skillnad från andra typer av lån.

Räntan på studielån grundar sig på statens genomsnittliga upplåningsränta under tre år tillbaka. Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiemedel. Om du inte har fått något arbete efter att du har avslutat dina studier kan du ansöka om att få betala mindre. Om du tar studielån idag får du ett så kallat annuitetslån, vilket innebär att årsbeloppet i regel ökar från år till år.

Hur mycket du ska betala varje år beror bland annat på hur stor skuld du har, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du betalar på ditt studielån i högst 25 år, såvida det inte är mindre än 25 år till det år du fyller 60 år. I så fall är det istället den tiden du har på dig att betala.