Vad är kontantinsats?

Begreppet kontantinsats används i huvudsak vid köp av fastigheter eller lägenheter. Kort sagt är det den del av köpesumman som man inte kan få som bolån. När man köper en fastighet är det nämligen så att banken gärna lånar ut pengar men inte till hela köpesumman. Det beror förstås på att banken vill vara garderad om fastigheten skulle sjunka i värde. För några decennier sedan var det i huvudsak speciella banker som sysslade med bolån, så kallade hypoteksbanker, men numera erbjuder de allra flesta banker bolån.

Bankernas försiktighet är säkert välgrundat. På 1990-talet kunde man lätt få låna upp till 95 % av marknadsvärdet, och det fanns människor med rymligt samvete som gjorde “värderingar” som gjorde att man i praktiken kunde låna till hela köpesumman. Det slutade också med en finanskrasch i början av 1990-talet. En av orsakerna till de höga utlåningarna var att man förutsatte ständig värdeökning, en situation som delvis känns igen i dagens bostadsmarknad.

Begränsning av bolån

Sedan 2010 har Finansinspektionen begränsat bottenlånen till 85 % av fastighetens marknadsvärde. Ett marknadsvärde är förstås det pris den aktuella fastigheten säljs för, men bankerna har idag ett utvecklat samarbete med bedömare som kan bedöma utifrån liknande objekt i samma område.

Topplån

Eftersom bolånet högst får vara 85 % av husets värde måste man alltså betala 15 % själv. Sannolikt är det Finansinspektionens önskan att det i huvudsak ska ske med sparade pengar. Så kanske det är i många fall, men i storstadsregionerna kan den egna insatsen lätt springa upp i halvmiljonsklassen. Det är inte många unga familjer som har sådana summor av sparade, utan man tar ytterligare ett lån till hela eller delar av kontantinsatsen. Dessa lån kallas ofta blancolån, eftersom det är lån utan säkerhet. Bolånen ges med huset som säkerhet, men blancolån bygger på att banken har förtroende för låntagaren.

Eftersom banken inte har någon solid säkerhet får man högre ränta på ett blancolån, även kallat topplån. Bolån kan man i dagsläget få på runt 2-3 % vid rörlig ränta, medan ett blancolån går upp mot 5-6 %. Bolån amorteras i mycket låg takt eller inte alls, medan ett topplån oftast har tidshorisonter på 5-10 år för mindre lån och kanske upp till 20 år för stora lån.

Kontantinsats bil

Ett annat område där man ofta använder begreppet kontantinsats är vid bilköp när man tar vissa typer av billån. Lagen säger att om man köper en ny eller rimligt ny bil måste man lägga minst 20 % kontant. Bilhandel har dock under åren funnit många sätt att komma runt lagen.

Ett klassiskt sätt är att uppvärdera inbytesbilen. Anta att den nya bilen kostar 260 000 kronor, och inbytesbilen värderas till 40 000 kronor. Kontantinsatsen, som i sig mycket väl kan vara den summa man får för inbytesbilen, uppgår till 20 % x 260 000 kronor = 52 000 kronor. Inbytesbilen räcker alltså inte till. Knepet är då att höja den nya bilens pris (i detta fall med 15 000 kronor) och höja inbytesbilens värde med samma summa. Inbytesbilen är nu värderad till 55 000 kronor, vilket är 20 % av det höjda priset på nya bilen, 275 000 kronor.