Vad är ett sparkonto?

Vad är ett sparkonto? Du har säkert hört talas om eller kanske också har ett själv. Varför man då väljer att öppna ett sparkonto beror helt på vad man som individ har för målsättning med sitt sparande. Det finns många skillnader när det kommer till just sparkonton till exempel ränta, max och miniminivåer samt att det också i vissa typer av sparkonton är så att man låser sina pengar på en viss förutbestämd tid vilket innebär att man varken kan ta ut eller sätta in pengar på det låsta kontot.

En fördel med att ha ett sparkonto är att det kan bli lättare att låta bli att småhandla för de pengarna man har satt undan. Finns alla pengar på ett och samma kort är det lättare att spendera dem. En annan fördel som är lite beroende på vilken form av sparande man har valt är så klart att pengarna kan växa. Det som kan vara en nackdel är om man har satt undan sina pengar i ett så kallat bundet sparande vilket då innebär som tidigare nämnt att pengarna då är låsta. Om man då vid något tillfälle är i behov av extra pengar kan det vara retfullt att inte kunna använda dem.

Vad gäller räntor och villkor skiljer det sig mellan olika typer av sparande dels i samma bank men det skiljer också en hel del mellan olika banker. Vad gäller ett lån på till exempel 50 000 kr så skiljer det en hel del i ränta. Den lägsta räntan fanns på Handelsbanken på 0,76 % medan den högsta för tillfället fanns på Hoist Spar på 2,75 %. Då bankerna hela tiden förändrar sina villkor och räntesatser så kommer läget att förändras kontinuerligt. Banken med den lägsta och den högsta räntan kommer med största sannolikhet att få konkurrens vad gäller både villkor, bindningstid och ränta.

Exempel på banker som erbjuder sparkonto med bra ränta:
4Spar