Vad är ett överbryggningslån?

Ett överbryggningslån är ett specialanpassat lån med kort löptid som vanligtvis används när man flyttar mellan boenden man äger och har belånat. Ofta blir det ett glapp mellan försäljningen av den gamla bostaden köpet av den nya. Om du inte fått tillgång till pengarna från försäljningen av den gamla lägenheten, men måste betala för den nya du köpt kan banken ställa upp med ett tillfälligt lån så att du kan betala för din nya lägenhet. Så fort du fått betalt för lägenheten du sålt löser banken överbryggningslånet och hypotekslånet träder in i dess ställe.

Varför överbryggninglån?

Anledningen till att överbryggningslån används är att du som låntagare är i behov av dubbel finansiering. Istället för att lägga upp två parallella hypotekslån lånar du tillfälligt till den nya lägenheten i väntan på att få den gamla såld.

Så här fungerar överbryggningslån

Överbryggningslån beviljas om du har kontrakt skrivet för både den bostad du köper och den du säljer. Lånet är tillfälligt och löper under en kortare period, vanligtvis maximalt 6 månader. När din gamla bostad är såld löser du överbryggningslånet. För att få ett överbryggningslån beviljat krävs ofta att din ekonomi ska klara dubbla boendekostnader under överbryggningstiden.