Vad är ett mikrolån?

Mikrolån blev kända för det stora allmänheten när Percy Barnevik beskrev hur han lånade ut pengar till fattiga kvinnor i tredje världen. Idén var att dessa kvinnor till exempel skulle kunna skaffa sig en symaskin eller något annat redskap som skulle göra dem självförsörjande. I fattiga länder kan människor i bland annat tredje världen med hjälp av ett mikrolån starta och driva egna affärsrörelser. De gamla jordbrukskassorna i Sverige hade förr i tiden en liknande funktion. Medlemmarna lånar in pengar till den gemensamma kassan och från den lånas sedan ut till små projekt som bedöms bärkraftiga. Mikrolåneverksamheten har kommit att bli ett kraftfullt instrument mot fattigdomen på kort tid. I Afrika är 95 procent av befolkningen utestängd från lån i en vanlig bank. Mikrobanker ger då ett alternativ att komma ur misären.

Mikrobanker ger ökad trygghet

Genom mikrobankernas konton behöver man inte längre gömma pengar i hemmet eller i kläderna. När rånrisken minskar och pengarna är säkra på kontot ökar tryggheten. Mikrobankerna har en fantastisk potential att utveckla hantverk och mindre industrier i Afrika och Asien. Det handlar än så länge om att stödja kvinnor som vill skapa en egen verksamhet. För det mesta lyckas låntagarna betala tillbaka mikrolånet. De allra flesta projekten lyckas och då har låntagaren tagit ett stort steg mot självständighet och bättre ekonomi.

På många ställen i Asien förekommer detta system på en ytterligare lägre nivå. Kvinnorna i en by samlas en gång i månaden då var och en lämnar en på förhand bestämd summa pengar till en kassaansvarig. Vid mötet diskuteras sedan olika önskemål om lån från den gemensamma kassan. Majoriteten avgör vem som får låna. Återbetalningstiden är kort och ränta skall naturligtvis betalas.