Vad är annuitetslån?

Annuitetslån är en låneform där låntagaren periodiskt betalar ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans. Amorteringen ska vara så stor att lånet kommer att vara helt avbetalad när lånets löptid är slut.

Räntekostnaderna minskar efterhand i takt med att det räntegrundande lånebeloppet sjunker, som för alla låneformer med återkommande avbetalningar. Därmed stiger amorteringsdelen för varje betalning. Den här typen av lån kan därför passa den som har ansträngd likviditet under början av löptiden, vilket också kan medföra att låntagaren har råd med ett större lån. Det gör att den sammanlagda räntekostnaden blir högre även om skillnaden kan vara liten vid korta lån.

För att räkna fram summan vid varje amorteringstillfälle används en beräkningsmodell som kallas annuitetsmetoden. Eftersom ett annuitetslån har en bestämd kostnad kan du endast ta denna typ av lån ifall du kör på fast ränta och har en bestämd löptid på lånet. Dessa två variabler måste vara bestämda redan från början för att kunna räkna ut hur mycket du ska betala vid varje tillfälle.

En förutsättning för att annuiteten inte ska förändras är att räntan inte ändras under lånets löptid. Om räntesatsen ändras under löptiden för lånet kan långivaren hantera detta på två sätt, antingen genom bibehållen annuitet eller genom en ändrad annuitet.