Vad är ockerränta?

Egentligen är definitionen på ocker ganska vid. Det handlar om att man utnyttjar någons trångmål, oförstånd eller lättsinne till att skaffa sig en fördel som står i tydligt missförhållande till det man erbjuder. I praktiken har ordet i huvudsak använts för att beskriva utlåning av pengar till en oskälig ränta.

Historik

I Sverige infördes lagar för att begränsa hur mycket ränta man fick ta ut redan på senmedeltiden, och i 1734 års lag sattes gränsen i Sverige vid 6 %. Precis som i de flesta europeiska länder försvann denna typ av lagstiftning under sent 1800-tal i Sverige, men de sista delarna försvann inte förrän 1907.

Under framför allt 1900-talet förekom en form av ocker som bestod i att ett lån hade en rimlig ränta, men det belopp som stod på skuldsedeln var betydligt högre än den summa man fick ut. De som sysslade med denna typ av långivning kallades i folkmun för procentare och ansågs föga hedervärda.

Vad är då rimlig ränta?

Frågan är snudd på orimlig att besvara, men ett resonemang kan utgå från bankernas ränta på så kallade blancolån, alltså lån utan säkerhet. Här ligger räntorna i dagsläget tydligt under 10 %, och med dessa räntenivåer kan bankerna betala sina kapitalkostnader, betala löner och hyror och dessutom ta ut en vinst. Alltså kan bankernas utlåningsräntor tas som riktmärke. Nu är det dock så att banker inte lånar ut till exempelvis kunder med svag ekonomi eller betalningsanmärkningar. Om de gjorde det skulle de säkert ta ut en högre ränta för den gruppen som en slags kollektiv försäkring mot kreditkostnader.

Dagsläge

Det som ofta tas upp i debatter idag är de så kallade snabblånen eller SMS-lånen. Dessa lån ligger ofta i nivån några tusenlappar med en lånetid på en månad eller några få månader, och har redovisade räntenivåer på hundratals procent. Det är dock lite mer komplicerat än så. Ett exempel från branschen kan se ut så här:

Lånebelopp: 4 000 kr
Uppläggningsavgift: 350 kr
Aviavgift: 45 kr
Nominell ränta: 59 %
Effektiv ränta: 432 %
Räntekostnad: 194 kr
Totalt att återbetala: 4 589 kr

Den nominella räntan på 59 % ser ut att vara mycket hög. Om man bortser från uppläggningsavgifterna återbetalar man belopp + ränta = 4000 + 194 = 4194. Räntans del i den återbetalningen ger 4, 85 % av beloppet, vilket inte ser så alarmerande ut. Begreppet nominell ränta gäller om man skulle låna pengarna i ett år och betala månadsvis ränta. Räntebelopp blir då 194 * 12 = 2328, vilket ger en årsränta på 59 %. Begreppet effektiv ränta beräknas också som om lånet gäller för ett år, men då tar man även med alla avgifter. Formeln för beräkningen är relativt komplicerad, men begreppet används för att snabbt kunna jämföra olika låns totala kostnad.

Rättsläget

Konsumentverket och konsumentorganisationer har flera gånger anmält olika snabblåneföretag för ocker, men än så länge finns ingen prejudicerande dom. Därmed är det fortfarande oklart vad som är att räkna som ockerränta. En stor del av problemet är att värdera någons trångmål. Är den som lånar pengar till en solresa i trångmål? Är personen i fråga oförståndig eller lättsinnig?