Vad är Kronofogden?

Men vad händer då om man inte kan betala tillbaka sina lån och skulder överhuvudtaget? Om en sådan situation uppstår så kommer ärendet att gå vidare till Kronofogden. Det är en opartisk myndighet vars roll är att bibehålla balansen mellan den part som ska ha betalt och den andra parten som ska betala. Kronofogdens roll är självklart inte bara att driva in pengar utan de sysslar också med en hel del rådgivning och stödarbete för att den skuldsatte ska ha möjlighet att kunna reda ut sin situation.

En metod som Kronofogden använder för att den skuldsatte ska kunna betala av sin skuld är en så kallad löneutmätning. En sådan innebär att Kronofogden kommer överens med arbetsgivaren om en fast summa som varje månad ska räknas av från den ordinarie lönen. En annan metod som Kronofogden ibland också tillämpar som man också oftast hört talas om när någon har hamnat hos kronofogden är en annan typ av utmätning som istället används på den skuldsattes egendom. Detta innebär att man istället räknar på värdet av den utmätta egendomen. En sådan utmätning kan innefatta allt ifrån tv, dator, spelkonsoll, till bil, båtar och fastigheter.

Självklart tar också Kronofogden ut en summa för sig själva för att utföra det uppdrag de har blivit erbjudna. Vad gäller ansökan om betalningsföreläggande alltså en utredning i själva ärendet så kostar det 300 kr. Samma pris gäller i hela Europa. För att sedan genomföra sina åtgärder alltså löneutmätningar eller utmätningar av egendom så ligger priset i dagsläget på 600 kr per år. Utöver de fasta avgifter Kronofogden har idag så tar de också procent på de saker och fastigheter de säljer. På fastigheter tar de ut både en förberedelseavgift på ca 1% av taxeringsvärdet eller 0,75 % av vad egendomen värderats till. Efter det tar de också ut en försäljningsavgift sin ligger lite högre. Försäljningsavgifter gäller även för övrig egendom.