Vad är inkasso?

Inkasso är en åtgärd från en långivare (borgenär) som har lånat ut pengar mot en låntagare (gäldenär) för att driva in en skuld som låntagaren inte betalat tillbaka. Om låntagaren vägra betala tillbaka kan borgenären vända sig till ett inkassobolag för att på så sätt driva in sin skuld. Svenska inkassobolag har en branschorganisation, Svensk Inkasso, där du hittar mer information om inkassobranschen.

Ränta och avgifter vid inkasso

Om en skuld lämnas vidare till ett inkassoföretag är även låntagaren skyldig att betala den lagstadgade inkassoavgiften på 180 kr (denna avgift regleras i inkassolagen (1974:182). Låntagaren blir därför skyldig att betala ett högre belopp än den urprungliga skulden. Vanligtvis ska även låntagaren ersätta borgenären med s.k. dröjsmålsränta. Om ränta inte har avtalats tidigare kan långivaren kräva ränta enligt räntelagen (1975:635), vilket motsvarar den gällande referensräntan + 8 %. Referensräntan fastställs årligen den 1/1 och den 1/7 varje av Sveriges Riksbank. Tanken är att referensräntan ska återspegla det allmänna ränteläget.

Om låntagaren anser att ett inkassokrav är felaktigt kan det bestridas genom att man informerar fordringsägaren om felaktigheten. Om en bestridan gjorts har inkassobolaget ingen rätt att driva in pengarna genom Kronofogden. Istället måste skulden avskrivas eller så får de låta en domstol avgöra målet. Om tvisten löses genom domstolsförhandling tillkommer extra kostnader i form av rättegångskostnader för den part som förlorar.

Har man som låntagare några invändningar bör man vända sig direkt till inkassoföretaget med sitt bestridande. En invändning mot inkassokravet för att man inte kan betala är inte en invändning mot skulden i sig. Då är det lämpligare att du som låntagare föreslår en amorteringsplan som inkassoföretaget eller långivaren kan ta ställning till. På så sätt undviker låntagaren att en rättegång inleds med kostnader som följd.

Om en uppgörelse eller amorteringsplan genomförs undviker man dessutom risken att få en betalningsanmärkning, under förutsättning att man som låntagare fullföljer sina förpliktelser i överenskommelsen. Inkassoföretaget har rätt att ta ut en uppläggningsavgift när en amorteringsplan upprättas. Även uppläggningsavgiften regleras i Inkassolagen.