Vad är ett handpenningslån?

När man köper bostad betalar man vanligtvis en handpenning på 10% av köpeskillingen. Det är en slags försäkran om att affären kommer att genomföras och att du som köpare inte helt plötsligt drar dig ur. Om du saknar pengar till handpenningen, t.ex. för att du inte fått betalt för din gamla lägenhet ännu, så kan du ta ett handpenningslån av din bank.

För att få ett handpenningslån beviljat krävs att bostadsköpet är förmedlat av en legitimerad mäklare. För att beviljas handpenningslån ska det dessutom finnas ett undertecknat köpekontrakt. Banken betalar sedan handpenningen direkt till det klienkonto som upprättats av mäklaren. Handpenningen finns sedan på mäklarens klientmedelskonto till tillträdesdagen då säljaren får den samt den resterande delen av köpeskillingen.

Om bostadsaffären av någon anledning inte genomförs ska mäklaren betala tillbaka handpenningslånet till banken som utfärdat det, vilket löser lånet åt dig. När köpet är genomfört kommer bolånet täcka upp för både köpeskilling och handpenningslån. Det du betalar är en liten ränta för den tiden då handpenningslånet nyttjades. Eftersom löptiden vanligtvis är kort brukar inte räntekostnaden för ett handpenningslån bli så hög.