Företagslån

Företagslån är ett särskilt riktat lån mot företag och företagare som har behovet av att fylla på med likvida medel. Företaget kanske upplever perioder av oregelbundet kassaflöde. Kunder som har svårt att betala, pengarna kommer inte in i tid och ditt företag har fakturor som i sin tur måste betalas. Vi har sammanställt jämförelser mellan olika kreditinstitut så att du enkelt kan jämföra dem. Du kan låna upp till exempelvis 1 000 000 kronor beroende på vilket kreditinstitut som du väljer. De flesta av de företag som vi listar har inte några krav på vad företaget omsätter eller hur länge företaget har funnits. Vad som gäller för dem alla är att det är kortare återbetalningstid för lånet än om du ansöker om ett mer långsiktigt banklån. Du har även ett annat alternativ för företagslån och det är factoring där du säljer dina kundfakturor för att frigöra pengar. Dock får du inte hela beloppet som fakturan är på eftersom kreditinstitutet tar en viss procent för att de står för ansvaret att fakturorna betalas. Rådfråga din ekonomiansvariga eller redovisningsbyrå innan du tecknar ett företagslån, det kan finnas andra alternativ som är bättre.

Behov av pengar för snabb tillväxt eller stor order

Om du står inför beslut att få ditt företag att växa, att det ska bli mer lönsamt och det är kapitalet som gör att beslutet dröjer, då kan ett företagslån skynda på beslutet. Om du har haft planer att expandera är det lätt att det går i stöpet för att du inte har de likvida medel som behövs för att satsa för stunden.

Det kan ha kommit in en stor order som du inte hade räknat med och med den kommer behovet av att köpa in mer material. Det kanske även kräver nyanställning eller behov av tillfällig arbetskraft som ska betalas. Eftersom dina fakturor grundar sig på den tidigare produktionen så kommer det inte in mer än det som kan täcka de ursprungliga kostnaderna. Då kan ett företagslån vara en lösning för att inte tappa ordern. I lägen som dessa krävs det dessutom vanligtvis att du behöver få fram likvida medel ganska snabbt för att inte gå miste om en ny kund.

Du kanske behöver investera i nya inventarier i och med nyanställningar. Det är oftast en utgift som inte är budgeterad för och det kan behövas en tillfällig ökning i likvida medel för att kunna göra investeringen. Även här finns lösningen med ett företagslån. Glöm bara inte att planera dina utgifter smart.

Jämförelser mellan olika kreditinstitut

Ett företagslån ger dig dock en större summa att utnyttja om det till exempel gäller ombyggnationer eller mer kostsamma projekt. Du har oftast en löptid på 1 månad och upp till 12–36 månader beroende på kreditinstitut och här kan räntan skilja sig från 8 % upp till 55 %. Fördelen med ett företagslån kontra ett banklån är att du har dina pengar inom 1–3 bankdagar. Vi har ställt upp viktiga faktorer så att du kan jämföra de olika villkoren, lånebelopp, löptid och räntor för att du enkelt ska kunna välja vilket som passar dig bäst.

Ojämn likviditet?

Ett företagslån är en bra lösning när det händer saker som du inte har räknat med. Ibland händer det att kundreskontran växer i samma hastighet som leverantörsreskontran, eller kanske ännu fortare. Det här innebär att pengarna inte räcker till. Utgifterna är större än inkomsterna och det minskar din likviditet, förhoppningsvis under en kort period. Då kan ett företagslån hjälpa till att öka ditt kassaflöde under en period. Brist på likviditet kan snabbt sätta företag i ett krisläge där du inte kan betala dina fakturor, inte ha medel nog för att köpa in material eller till att betala löner. Ett vanligt tillfälle när det kan uppstå en svacka i kassaflödet är semestertider. Du kanske stänger företaget under julimånad, det innebär att du i augusti inte kommer att få in några pengar från kundfakturor. I juli får du in det som du skickat ut i juni men eftersom företaget är stängt i juli så skickas inga fakturor ut vilket innebär att du inte får några betalningar. I ett fall som detta kan ett företagslån rädda upp en svacka i ditt kassaflöde.

Fakturaköp / factoring

Alla företag har olika förutsättningar ekonomiskt och alla företag möter olika utmaningar. Du kanske inte står i ett läge där du kan betala för ett lån men ändå snabbt behöver frigöra dina likvida medel. Då finns det ett alternativ att utnyttja factoring. Du säljer då dina fakturor till ett kreditinstitut som tar över dina fakturor och ser till så att de betalas från kunden. Här finns valet att sälja med regress eller utan regress. Säljer du med regress så har du fortfarande kontrollen över dina fakturor vilket innebär att du kan till exempel utöka kredittiden för en stamkund. Det innebär dock att du i sista hand är ansvarig för att fakturorna betalas. Säljer du utan regress så är det kreditinstitutet som ansvarar för att betalningen sker. Du har dock ingen rätt att ändra någon kredittid om du väljer detta beslut.