Vad är deflation?

Deflation är motsatsen till inflation och kännetecknas av en minskning av den allmänna prisnivån. Minskade löner och priser på varor gör att mindre pengar är i omlopp. Vid deflation är det också vanligt att banker är mer återhållsamma med sin utlåning, vilket påverkar de som redan har lån. Under en inflation är det vanligt att lånet “äts upp” av inflationen. Det vill säga att lånet i reella termer blir mindre då värdet på det lånade beloppet minskar över tiden. Under en deflation är det raka motsatsen. Värdet av de pengar du lånat ökar, vilket gör det svårare att återbetala skulden.

Om du har ett lån på t.ex. 100 000 kr och det råder inflation kommer det ske löneökningar för varje år. Trots att du kanske tjänar 10% mer efter 10 år så är ditt lån fortfarande 100 000 kr om du inte amorterat en krona på det. Tio år senare kommer 100 000 kr vara mindre värda om det rått inflation. Under deflation är det tvärt om. Efter 10 år med deflation kommer 100 000 kr att vara mer värt, svårare att arbeta ihop, än den dag 10 år tidigare tecknade lånet.