Vad är ett borgensåtagande?

Om det visar sig att en skuldsatt person inte alls kan betala igen sina skulder under överskådlig tid så kan man ansöka om en så kallad skuldsanering. Det innebär att man helt enkelt slipper att betala en del eller kanske till och med hela skulden eftersom att det då inte är möjligt rent praktiskt. En annan sak man kan använda som skuldsatt är ett så kallat borgensåtagande.

Ett borgensåtagande innebär att en person som står utanför själva tvisten går in och lovar att denne kommer att betala av den skuldsattes banklån eller skulder om personen i fråga inte kan göra detta själv. Borgensåtagandet finns i en del olika varianter. Den absolut vanligaste formen av borgen är en så kallad proprieborgen. En sådan innebär att man då tecknar över borgen till en egen skuld så att den försvinner från den som ursprungligen blev skuldsatt. Personen tar då helt enkelt över den skuldsattes skuld och lån. En annan variant av borgen är en så kallad enkel borgen. Denna typ av åtagande innebär att banken först och främst måste vända sig till låntagaren för att kunna få betalt. Åtagandet utlöses enbart om banken har möjlighet att visa att låntagaren inte har någon möjlighet att betala av sina lån själv. Det hela sker genom att banken kontaktar kronofogden. Efter det måste kronofogden undersöka om låntagaren har några utmätningsbara tillgångar innan skulden vandrar vidare till borgensmannen.

En tredje variant av ett borgensåtagande är en utfyllnadsborgen. Detta innebär precis som namnet antyder att den person som gått in som borgensman bara betalar den del av skulden som faktiskt fattas. Både juridiskt och teoretiskt skiljer sig enkel borgen ifrån utfyllnadsborgen men om man ser till verkligheten och vad resultatet praktiskt taget blir så är det så att dessa två varianter slutligen leder till samma typ av lösning.