Vad innebär det att vara medsökande på ett lån?

Om man till exempel är två person som har bestämt sig för att ta ett lån tillsammans kan man genomföra detta som medsökande. Om man då väljer att vara medsökande på ett lån måste man vara fullt medveten om att man faktiskt får samma fulla ansvar för lånet som den huvudsakliga låntagaren. Just det här är något som ofta används av par men i vissa fall är det också så att familjemedlemmar, släktingar eller kanske några nära vänner väljer att ställa upp som medsökande för att ett lån ska kunna godkännas. Det gäller dock som tidigare nämnt att alla inblandade medsökande har full koll på att ansvaret för lånet alltid gäller alla inblandade.

Om man då har bestämt sig för att ta ett lån av större karaktär så får man ju inte automatiskt de villkor man allra helst vill ha. Det finns ju heller ingen garanti på att man faktiskt får ta det lån man också ansökt om. Finns det då möjlighet att låna tillsammans med någon så kommer fördelarna direkt. För banken så innebär en extra låntagare också en extra säkerhet på att de kommer att få tillbaka sina pengar. Därför brukar man också få bättre villkor när man är flera på ett och samma lån.

Personen som då ställer upp som medsökande kommer precis som låntagaren att skriva under på låneavtalet och som tidigare nämt också axla samma ansvar för återbetalningen som den huvudsakliga låntagaren. Detta innebär då att båda blir 100 % ansvariga för lånet och inte 50 % var som man skulle kunna föreställa sig. Personen som tecknar lånet kommer enligt vanlig ordning att genomgå en så kallad kreditupplysning. Det är faktiskt också så att banken ofta förbiser en betalningsanmärkning hos någon av låntagarna så länge deras ekonomi ser stabil ut i övrigt.