Låna pengar utan säkerhet

När man pratar om att låna pengar utan säkerhet handlar det helt enkelt om ett traditionellt blancolån. De pengar man lånar försäkras inte av något fysiskt föremål som har ett värde som motsvarar, eller överstiger, lånets storlek. Att lånet är “utan säkerhet” betyder inte per automatik att det är osäkert för dig som låntagare. Det syftar snarare till att det är en osäkerhet för banken att låna ut pengar som inte kan garanteras av en tillgång som täcker upp för de pengar som lånats ut.

Det man bör tänka på innan man ska låna pengar utan säkerhet, är att den ränta banken kommer ta ut av dig som låntagare är högre än om du hade lämnat något som säkerhet för lånet. Detta gör banken för att kompensera för det risktagande ett lån utan säkerhet innebär. Ett smslån är en form av blancolån.

Motsatsen till lån utan säkerhet är såklart lån med säkerhet. Dessa kallas hypotek och finns i många olika former, t.ex. båthypotek och bilhypotek. Hypotek betyder pant och i dessa fall handlar det om att låntagaren lämnar något i pant utan att fysiskt överlämna det till långivaren. Istället äger långivare rätten att sälja panten om låntagaren inte kan återbetala lånet.