Vilka är fördelarna och nackdelarna med rörlig resp. bunden ränta?

När man tar ett lån måste man förstås betala ränta. Hur mycket ränta beror på flera faktorer. Vid bolån måste man till exempel fundera över om man vill ha lånet till rörlig eller fast ränta.

Kort definition

Rörlig ränta: Lånet har ingen fastställd räntesats utan följer marknadsräntorna, i huvudsak reproräntan. Teoretiskt borde räntan fastställas för varje dag, men i praktiken fastställer man räntan med en eller flera månaders mellanrum. En vanlig omräkningstid är var tredje månad. Den som tar ett rörligt lån vet alltså inte hur stora räntekostnaderna blir under de kommande åren. I de allra flesta fall kan man när som helst omvandla lån med rörlig ränta till lån med fast ränta.

Bunden ränta: Lånets ränta fastställs för ett antal år framåt. Under dessa år betalar man samma ränta varje år. Banken vill förstås gardera sig för risken att räntan stiger under bindningstiden, och därför ligger bunden ränta högre än den rörliga. Även om man binder lånet på till exempel 10 år måste det efter den tiden skrivas om till den ränta som gäller då. Här är ett exempel som kan representera räntor hos de vanliga bankerna:

  • Rörlig ränta: 1,5 % – 2 %
  • Fast 3-5 år: 1,7 % – 2,5 %
  • Fast 7-10 år: 2,5 % – 3,5 %

För- och nackdelar med de olika räntorna

Den stora fördelen med rörlig ränta är förstås att man får en lägre ränta än med bundna lån. Speciellt för familjer med svag ekonomi är det förstås ett frestande argument. Nackdelen är om räntan skulle gå upp mycket snabbt och mycket kraftigt. Om man då snabbt vill binda räntan på lånet går det förstås bra, men till mycket högre räntenivåer.

Den stora fördelen med bundna lån är att man vet precis vad man får betala i ränta många år framåt. Skillnaden i rörlig ränta och bunden på 10 år ligger på 2 %. För ett lån på 2 miljoner kronor innebär det en extra nettokostnad på cirka 2 400 kronor per månad. Det är förvisso mycket extrapengar, men för många kan det vara en slags försäkringspremie som gör att de slipper oroa sig.

Möjlig lösning

Man måste inse att när bankerna sätter upp exempelvis 10-årsräntan har deras bästa ekonomer räknat fram vilken ränta de måste sätta för att inte förlora pengar under dessa 10 år. Medelräntan under dessa år går med andra ord inte högre än den ränta de satt.

Anta en familj som vill köpa ett hus för 2 miljoner kronor. D väljer mellan rörlig ränta på 2 % och fast ränta på 3 % för en 10-årig bindningstid. En lösning är att ta det rörliga lånet, men att sätta in mellanskillnaden på banken. Exemplet kan illustreras med:

Årlig räntekostnad, rörligt vid 2 %, netto efter skattelättnad: 28 000 kr
Årlig räntekostnad, bundet vid 3 %, netto efter skattelättnad: 42 000 kr
Skillnad, sätts in på bank: 14 000 kr

Idén är alltså att man sätter in mellanskillnaden på banken. Skulle räntan på det rörliga lånet börja stiga minskar man insättningarna i motsvarande grad, och skulle den rörliga räntan gå över den fasta får man ta ut pengar från sparkontot. Om räntorna skulle ligga stilla under hela 10-årsperioden har familjen 140 000 kronor på sparkontot.