Att tänka på innan du köper bostad

När det är dags att köpa en ny bostad så finns det en del väsentligheter som man bör ha koll på. Det är inte bara själva bostaden som ingår i köpet. Gemen-samma utrymmen och hantering av allmänna miljöer såsom avfallsrum, sopkärl, parkeringsplatser, cykelförråd, tvättstugor, lekplatser, trapphus till-kommer. Hur ser omgivningarna ut? Är det helt och rent? Fungerar tillsynen av underhåll och fastighetsskötsel? Vilka tjänster ingår i fastighets-förvaltningen? Därtill, hur ser föreningens ekonomi ut? Finns där några kommande restaureringar som bostadsrättsföreningen kommer att bekosta? Förnyelserna kan komma att påverka månadskostnaden. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som medlem i en bostadsrättsförening? Kontakta styrelsen, eller varför inte höra sig för med en granne? Frågorna kan bli många, men å andra sidan så är de grundläggande för köpet – ta kontakt med ordförande i föreningen.

Som köpare har man undersökningsplikt och besiktningsplikt. Man ska inspektera lägenheten väl innan affären träder i kraft. Säljaren kan ha renoverat delar av bostaden själv. Anlita därmed en kontrollant för att vara på den säkra sidan, det kan finnas dolda fel som man lätt kan missa vid egen granskning. Men se över vad som ingår och vad som inte ingår i besiktningen. Vid en överlåtelsebesiktning kan besiktningsteknikern ställa frågor till säljaren och därmed få information om sånt som inte tydliggörs i faktasammanställningen. Vad som stämmer och vad som är oriktigt reviderar inte teknikern. Den kontrollen ligger inte hens åtagande. Denna information kan angå skador, renoveringar, underhåll etc. I den okulära granskningen använder sig teknikern av en besiktning där hen med blotta ögat studerar grundligt märkbara ytor. Det kan röra sig om antydan på fuktproblematik i exempelvis ett badrum, men besiktningen i sig är inte en fuktmätning. För fuktmätning kan man kontakta ett Anticimex-kontor. Slutligen sammanställs ett protokoll av teknikern. Där framkommer resultatet av påtagliga fel. Dessutom kan rekommendationer kring djupare granskning framläggas, sånt som teknikern anser är värda att studera noggrannare.

Slutligen. Läs objektsbeskrivningen noga, överensstämmer den med hur lägenheten ser ut? Se över Jordabalken, den lagbok som en köpare måste förhålla sig till vid bostadsköp. Lycka till!