Så här gör du en månadsbudget

En månadsbudget borde alla människor och familjer gör. Den ger nämligen en mycket bra översikt över hushållets inkomster och utgifter. När man har alla siffror på plats och vet sina utgiftsposter är det mycket enklare att planera sina ekonomi. De flesta har hyfsad koll på den ungefärliga storleken på boenekostnaden, elräkningen och avbetalning av studielån. Däremot är det svårare att uppskatta sin månadskostnad för mat och hushållsartiklar eftersom detta köps in löpande under månaden. Här går vi igenom vad du bör ta med i din månadsbudget, samt hur du tar reda på de belopp som är aktuella för din situation.

Inkomster

Dessa är ofta lätta att ta reda på om du (och eventuell fru/sambo) har ett fast arbete med fast lön. I de fall du jobbar som timanställd måste du räkna fram en medelinkomst, t.ex. under de senaste 6-12 månaderna. Denna anväder du sedan som riktmärke för hushållets inkomst.

Vanliga utgiftsposter

  • Hyra
  • Telefoni och internetuppkoppling
  • Försäkringar
  • Lån och avbetalningsköp
  • El, vatten och sophämtning
  • Transporter

Hyra

Dnn post är vanligtvis enkel att ta reda på då hyran ofta förblir densamma under ett eller flera år. Titta på din senaste hyresavi för att se det totala beloppet.

Telefoni och internetuppkoppling

Telefoni kan i många fall vara en rörlig kostnad som varierar från en månad till en annan. Om den skiljer sig mycket åt är det nödvändigt att räkna fram ett genomsnitt under de senaste 6-12 månaderna för att ha ett bra underlag att räkna på. Kostnaden för internetuppkoppling brukar vara en fast avgift som sällan förändras. Titta på din senaste betalningsavi från din internetleverantör för att få fram rätt belopp. Summera dessa båda utgiftsposter under namnet Telefoni & internetuppkoppling.

Försäkringar

Försäkringar är bra att ha. Flera av dem är dessutom obligatoriska, t.ex. trafikförsäkring för bil. Ta fram de belopp som du betalar för bilförsäkring, villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring m.m. Tänk efter noga vilka försäkringar du har då vissa kan vara lätta att förbise. Summera den totala försäkringskostnaden.

Lån och avbetalningsköp

Kostnaden för lån är den ränta du betalar. Amortering är ingen kostnad utan istället en form av sparande. Amoreringar kan dock räknas med här eftersom det är pengar som inte finns till förfogande när vi kommer fram till hur mycket du har kvar till övriga nöjen och sparande. Avbetalningsköp är lätta att glömma bort under denna rubrik. Ta reda på om, och i så fall hur stora belopp, du har i olika typer av avbetalningsköp. Summera dem under rubriken Lån och avbetalningsköp.

El, vatten och sophämtning

El vatten och sophämtning är oftast stabila utgiftsposter. Elen kan dock variera mellan sommar och vinter. Beroende på mörkare och kallare väder på vintern stiger vanligtvis elräkningarna under vinterhalvåret. Om det är stora skillnader bör du räkna ut ett månatligt genomsnitt på årsbasis. Kontrollera dina inbetalningsavier sedan tidigare månader och räkna samman dessa under rubriken el, vatten och sophämtning.

Transporter

Här samlar du alla utgifter som har med transport att göra. Du inkluderar alltifrån jobbpendling till matinköp och hämtningar av barnen på dagis. Summera föregående månads kostnader för bilbränsle och kollektivtrafiksresor. Under denna post kan du dessutom inkludera en uppskattad värdeminskning på bilen du kör.