Är vi på väg mot en ny bolånebubbla?

I Sveriges storstäder råder stor bostadsbrist. Många unga måste bo kvar hos föräldrarna för att de inte kan hitta en egen bostad. Studerande måste ibland avstå från en utbildning eftersom de inte kan få en bostad på den önskade studieorten.

Bostadsbristen beror delvis på att det inte byggs tillräckligt för att möta efterfrågan, men även andra faktorer spelar roll. Bristen kan bero på att byggherrar inte kan komma över byggbar mark, den kan också ha att göra med finansieringen. En bristsituation skapar ofta en osund prisuppgång på den efterfrågade varan. När det gäller bostäder är detta uppenbart. Många gånger är människor tvungna att skaffa en bostad. Det kan handla om att man har fått jobb i en storstad, det kan också handla om att familjen växer.

Ökade bostadspriser

På de senaste tio åren har bostadspriserna i storstäderna ökat mer än tre gånger. Hushållens skuldkvot, alltså procent av den disponibla inkomsten, låg 1997 på 20 %. 2009 var den 160 % och har sedan dess ökat. Hur har detta varit möjligt? Flera faktorer spelar in: det har på senare tid varit lätt att låna pengar till bostad, räntan har varit låg, och den är idag lägre än någonsin. Detta kombinerat med en framtidsoptimism gör att prisökningarna fortsätter.

Finansinspektionen införde för några år sedan ett bolånetak på 85 %. Tanken var att efterfrågan skulle minska när hushållen själva skulle finansiera resten med eget kapital. Detta fungerade inte. Bankerna erbjöd nu istället blancolån som motsvarade de 15 procenten. Ett hårt slag i luften alltså

Amortering av lån

På senare tid har olika andra metoder för att dämpa efterfrågan och prisökningar diskuterats. Ett viktigt inslag i debatten har varit krav på amortering. Förespråkarna för detta menar att amortering är ett sunt sätt att spara. Motståndarna menar att många hushåll har så ansträngd ekonomi att de inte klarar en amortering. Slopade ränteavdrag har varit uppe till diskussion, men även här finns ett motstånd med ungefär samma argument som när det gällde amortering.