Bluestep

Lånebelopp

150000 – 5000000 kr

Betalningsanmärkning OK

Ja

Kreditupplysning UC

Ja

Inkomstkrav (år)

Individuell bedömning

Utbetalningstid

Varierande

Löptid

1 - 15 år

Åldersgräns

18 år

Ränta

4.45 - 29.5 %

Uppläggningsavgift

495 kr

Avi-avgift

15 kr

Bluestep

Bluestep har sedan starten år 2005 drivit låneverksamheten med slogan “När banken säger nej”. Man erbjuder såväl privatlån som bolån och riktar in sig på den svåra kundgrupp med sämre ekonomi som tidigare blivit nekad lån hos andra bolag.

Den 7 oktober 2016 godkände Finansinspektionen Bluesteps önskan om att bli godkänd som bank, vilket innebär en rad ökade möjligheter för kunden, samt självklart ett större förtroende för bolaget. Bluestep säger själva att detta kommer att leda till en större kvalitetsstämpel, potential att i framtiden erbjuda ännu fler produkter och möjligheten att eventuellt expandera till den internationella marknaden. Bluestep strävar efter hög kundnöjdhet och av bankens nästan 70 000 kunder kan enligt undersökningen gjord i oktober 2016 hela 86 % rekommendera dem.

Lån och ansökan

Bluestep erbjuder privatlån utan säkerhet upp till 350 000 kronor. Grundvillkoren för att kunna beviljas ett lån är:

  • Låntagaren är över 18 år.
  • Regelbunden inkomst i form av jobb, pension eller annan inkomst.
  • Svensk medborgare.

Dessutom kan man bli beviljad även om man skulle ha upp till tio betalningsanmärkningar! Utöver detta kan man ansöka om det så kallade Bluestep-lånet där man behöver ha en bostad som säkerhet, eller Lånelöftet som kan vara aktuellt inför köp av ny bostad. Den lägsta räntan på privatlån är i dagsläget 4,45 %, men enligt räntegarantin garanterar Bluestep att matcha erbjudandet om du hittar ett liknande lån med lägre ränta.

Man ansöker kostnadsfritt på hemsidan och enligt sedvanlig kreditupplysning samt prövning blir man beviljad eller avslagen direkt. När skuldebrevet och lånehandlingar skrivits på och godkänts utbetalas pengarna till kundens konto.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med att använda sig utav Bluestep är att företaget är mer intresserade utav kundens nuvarande eller framtida betalningsförmåga framför den ekonomiska historiken. Det finns stora möjligheter att exempelvis samla flera dyra krediter och blancolån till ett enda och därmed sänka den månatliga avgiften. Eftersom att Bluestep dessutom inte lägger lika stor vikt vid varifrån din inkomst kommer som andra långivare gör, kan till och med den som är sjukskriven bli beviljad lån via sjukförsäkringen.

Nackdelen med Bluestep är kanske att i och med att man riktar sig till den kundgrupp som har det sämst ekonomiskt ställt, så finns även en risk att man försätter dessa människor i ännu större problem. Trots relativt låga räntor blir det ofta höga avbetalningar på lånen och har man svårt att betala i tid byggs räkningarna på. Bluestep hör dagligen av sig till de kunder som är försenade bara några dagar med lånen. Dock är de oftast väldigt behjälpliga med att skjuta upp förfallodatum och i övrigt ställa upp för sina kunder.